Conpot

Bygger knutepunkt i Bergen

NCC Construction skal bygge det nye Birkelandskrysset i Bergen. Prosjektet består av ny bro for bybanen, gang- og sykkelveier, kollektivterminal og parkeringshus. Kontrakten med Bybanen Utbygging er på MNOK 448.

NCC er en betydelig entreprenør på byggingen av Bybanen i Bergen, og dette er den sjuende entreprisekontrakten på Bybanen.

– Bybanen er visjonær satsing på offentlig kommunikasjon i Bergen. Vi er derfor meget godt fornøyd med å få være med på et nytt stort prosjekt for et bærekraftig Bergen, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

Det nye knutepunktet skal krysse eksisterende veier og gang- og sykkelstier, og under anleggsperioden er det viktig at trafikken avvikles trygt og effektivt. Det vil derfor blant annet bli bygget midlertidig bussterminal, samt gang- og sykkelbro over Birkelandskrysset

– Ved tildelingen av oppdraget har Bybanen Utbygging blant annet lagt vekt på hvordan NCC planlegger å arbeide med helse, miljø og sikkerhet og den kompetansen vi tilbyr prosjektet, sier distriktssjef Henning Simonsen i NCC Construction.

Grønn byggeplass

Anleggsområdet blir også Grønn Byggeplass , som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. På en rekke områder blir det stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav.

Prosjektet vil være ferdig november 2015.

Stikkord: