Conpot

Lettest å lykkes i Sverige

Nordmenn som vil gjøre forretninger utenlands bør prøve seg i Sverige først, mener handelseksperter. Mange fagmiljøer står klare til å hjelpe.

– Sverige er et godt oppstartland for norske selskaper på grunn av kort reisevei, mange likhetstrekk og lett tilgjengelig informasjon for etablerere, sier Lars-Kåre Legernes, administrerende direktør i Oslo Handelskammer (OHK).

7. og 8. november arrangerer OHK og handelskammeret i Värmland en stor nettverkskonferanse på Fornebu, hvor over 100 bedrifter ventes å delta.

– Her kan man hente kunnskap og finne nye kunder, nye leverandører og nyttige kontakter. Interessen for å være med er kjempestor, nettopp fordi etablering i nabolandet står høyt oppe på forretningsplanen blant mange næringsdrivende på begge sider av grensen, sier Legernes.

Samtidig mener han det er viktig å ta hensyn til de kulturforskjeller som finnes også mellom norsk og svensk næringsliv, og forberede seg godt på de forventninger man vil bli møtt med.

Må tilpasse seg

– Svensker planlegger nøye og bruker lengre tid på beslutninger enn oss. De er også mindre risikovillige, mer punktlige og mer kontrollorientert i anbudsprosesser enn nordmenn. Hvis du vil inn på det svenske markedet må du tilpasse deg.

OHK samarbeider blant andre med handelskamrene i Göteborg, Karlstad og Stockholm, og fungerer som døråpner for norske etablerere. Godt forarbeid, grundige markedsundersøkelser og bevisst nettverksbygging gjennom lokale, svenske handelskamre er blant rådene som gis.

– Vi anbefaler også å oversette all kommunikasjon til svensk, inklusive egen hjemmeside. Selv om språkene ligner hverandre kan du ikke selge på norsk i Sverige, mener Legernes.

Mange norske virksomheter har slått rot på svensk side av grensen de senere årene. Veksten er blant annet sterk i Göteborg-regionen.

Kan få hjelp

– Her finnes det nå rundt 500 norskeide bedrifter. Bare i løpet av de siste to årene har antallet økt med 25 prosent, sier Jan Andréasson, generalkonsul for Norge i Västsverige.

Han er også formann Norsk-Svenska Handelskammaren i Göteborg, som arbeider for å fremme handelsforbindelsene landene imellom og tilbyr etableringsbistand, nettverksbygging og konferansevirksomhet.

– Kursene for nordmenn som vil gjøre business i Sverige trekker alltid mye folk. Ofte trenger etablererne hjelp til praktiske ting som toll, moms, skatt, bankforbindelse og revisor, sier Andréasson.

Hans råd er også å undersøke hva slags bistand svenske kommuner kan gi.

– De fleste av dem tilbyr nyttig og gratis service. I det hele tatt blir norske bedrifter godt tatt imot her. Hvis du har en god idé kan du egentlig få hjelp til alt annet, sier Jan Andréasson.

Stikkord: