Conpot

Prisene synker i september

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk ned med 3,4 prosent i september.

Prisene på borettslagsleiligheter er 3,4 prosent lavere i september 2013 sammenlignet med august 2013. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i september 2013 på 28 299 kroner, mens det tilsvarende tallet i august var på 29 292 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 4,5 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 27 073 kroner.

– Prisnedgangen i september er i tråd med forventningene om en justering av prisene. Markedet har vært hett lenge, og det er ting som tyder på at vi kan få en nedkjøling av boligmarkedet mot årsskiftet. En del opplever at det er blitt vanskeligere å få lån og mellomfinansiering, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Temperaturen synker

Sammenlignet med forrige måned sank antall bud denne måneden. I september 2013 er det i snitt 4,4 bud per borettslagsbolig. Dette er en nedgang på 1,2 bud fra august 2013, og en nedgang på 0,3 bud sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Antall budgivere per bolig er 1,9 i september 2013. Dette er en nedgang på 0,1 budgivere fra forrige måned, og en oppgang på 0,1 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

– Prisnedgangen i september kan til dels forklares med at konkurransen om hvert enkelt objekt har minsket, med færre budgivere og færre bud per solgte bolig. Samtidig er volumet bra, og antall omsatte borettslagsleiligheter er på nivå med tilsvarende måned i fjor. Boligene går også raskt unna denne måneden, noe som tyder på at boligmarkedet fortsatt fungerer godt, sier Drogseth.

Stikkord: