Conpot

Arbeider for sikrere arbeidsforhold

DEWALT bestyrker sitt engasjement for sikrere arbeidsforhold ved lansering av sitt eget Perform & Protect system.

Lanseringen omfatter et bredt sortimente av profesjonelle verktøy, ekstrautstyr og tilbehør som oppfyller strenge kriterier innen ett eller flere av følgende fokusområder: vibrasjon, kontroll og støv.

Nøkkelegenskaper identifiseres i hvert enkelt verktøy og verktøyet blir merket med et Perform & Protect symbol.  Symbolet garanterer et sikrere arbeidsmiljø enten gjennom teknikken som benyttes (vibrasjon og kontroll) eller produktets avsugskapasitet (støv) og håndteringen av dette.

Verktøy innen Perform & Protect systemet har flere betydelige fordeler for sluttbrukeren. Bransjeledende løsninger for støvoppsamling for minimalisering av skadelige partikler. Triaksiale vibrasjonsnivåer har blitt redusert med opp til 50%*, noe som forlenger brukstiden uten å redusere ytelsen. Kontrollen har blitt forbedret med innovative momentregulerende sikkerhetsfunksjoner som forhindrer at verktøyet kiler seg i posisjoner som kan forårsake skader både på verktøy og bruker.

Nigel English, DEWALT EMEA Training Manager, kommentar til lanseringen av Perform & Protect: ”Risikoer og farer innen byggeindustrien er godt dokumentert og DEWALT er fast besluttet på å ta tak i disse. Vi vil sette Perform & Protect i fokus i en felles bransjekampanje for å redusere antallet skader, vise hvordan verktøyene skal brukes, samt bidra til å forbedre brukerens helse uten at dette skal gå ut over produktiviteten.”

”Kampen mot sykdommer som hand-/armvibrasjon syndrom, hvite fingre og de framtidige effektene av inhalering av støv er avgjørende for helsen innen byggebransjen. Tekniske framsteg, som f.eks. de som finnes i Perform & Protect systemet, er viktige, men like viktig er å skape et miljø hvor sikkerhet og rett bruk av verktøyet er avgjørende”, tillegger han.

Ved lansering av Perform & Protect er mer enn 50 produkter med i systemet, blant annet verdens første oppladbare 90 mm spikerpistol, meislehammere, vinkelslipere, ekstrautstyr og det nye XLR SDS-MAX bor sortimentet. Antallet stiger stadig etter som nye produkter lanseres.

At det er behov for opplæring er det ikke tvil om. Antallet og andel av skader på arbeidsplassen er betydelige mindre enn for 20 år siden, med bransjen er fremdeles mer risikofylt enn andre.

De siste tallene fra britiske Health and Safety Executive viser at det var 49 dødsfall i byggeindustrien i Storbritannia mellom april 2011 og mars 2012 – en reduksjon fra foregående år som hadde et tall på 50, og langt færre enn snittet de siste femårene på 59. Dette tar bransjens dødsfall ned til 2,3 dødsfall pr. 100.000 arbeidere, men er fremdeles nesten 4 ganger høyere enn den nasjonale gjennomsnittet på 0,6 pr. 100.000 arneidstakere.

Statistikker som dette gjenspeiler dog ikke de farer for langsiktige helseskader som oppstår gjennom feil bruk av verktøyet. Disse kommer fram når det er for sent, når brukeren helse er skadet og overskriftene skriker etter kompensasjonsutbetalinger.

Bare i Storbritannia anslår HSE at 1,7 millioner arbeidsdager går tapt på grunn av arbeidsrelaterte helseskader og ytterligere 0,6 millioner på grunn av arbeidsskader, mens 5000 krefttilfeller anslås å oppstå hvert år på grunn av tidligere eksponeringer innen byggesektoren.

Les mer på: www.dewalt.no

Stikkord: