Conpot

Stadig mer anerkjennelse

LiuGong får stadig større aksept og respekt i Europa og Nord-Amerika. Dette har tradisjonelt sett vært markeder der det er vanskelig for kinesiske maskiner å få fotfeste, men LiuGong mottar stadig mer anerkjennelse og man ser stadig flere av maskinen

LiuGong

LiuGong is a Chinese multinational construction machinery manufacturing company headquartered in Liuzhou, China. It is the world’s 10th-largest construction equipment manufacturer by market share (and the largest based in China), and the world’s largest manufacturer of wheel loaders.

LiuGong er riktignok bare kinas fjerde største produsent av anleggsmaskiner, men er kanskje det mest kjente merket på det norske markedet. Faktisk så blir denne produsenten fremhevet som den fremste anleggsmaskinprodusenten fra Kina av journalister og bransjefolk over hele verden.

Skepsis i starten

Maskinprodusenten ble for første gang introdusert på det europeiske og norske markedet tilbake i 2004. Kjell Ove Fagerland, Salgssjef i Hako Maskin AS, legger ikke skjul på at LiuGong ble møtt med stor skepsis i starten.  Imidlertid merker man i Hako Maskin at merkets omdømme blir sterkere og sterke for hvert år som går, samtidig som salget styrkes.

Liugong har de siste årene ansatt ekspertise hentet fra Japanske og Koreanske konkurrenter. Dessuten har de opprettet en egen designavdeling i England. Dette er typiske aktiviteter som de merker er med å løfte både produkt, merkevare og omdømme. Dessuten har de i noen år nå hatt et europeisk hovedlager for maskiner og deler, samt opplæringssenter for servicemedarbeidere og førere i Almere utenfor Amsterdam i Nederland. Dette sikrer meget rask tilgang på reservedeler og utstyr for maskineierne, og skaper en ekstra trygghet.

I dag har flere mellomstore entreprenører i Norge, og Europa generelt, maskiner i sin produksjon.

Årets nyheter

I år har LiuGong lansert flere spennende nyheter. Deriblant har gravemaskinene CLG904D, CLG906D og CLG908D, som er maskiner i 4, 6 og 8-tonnsklassen høstet god omtale, og mottatt lovord fra eiere og maskinførere i Norge.

Liugong har også lansert en ny E-serie av 22 tonns graver (CLG922E), samt en ny IV-serie TC av 15.5 tonns hjullaster (CLG842 IV-TC) i år.

Nye maskiner og modeller er alltid spennende, og er med til å skape en ekstra oppmerksomhet fra potensielle kjøpere.

Fordeler og utfordringer

Kinesiske maskiner, deriblant LiuGong, er lavt priset, noe som gir eier og maskinfører større mulighet for bedre inntjening. Også service og deler er lavere priset enn mange av konkurrentene. Det rapporteres også om få feil på maskinene til LiuGong. Kjell Ove Fagerland rapporterer om god pålitelighet, og at kjøperne har all grunn til å føle seg trygge på kjøpet. Han forteller videre at førerne trives i sin LiuGong.

Alle maskiner skal videre være bygget med verdens beste stålteknologi, som stammer tilbake fra tidligere Sovietunionen. I byggeprosessen benyttes anerkjente komponenter fra blant annet Cummins, Kawasaki, Bosch-Rexroth, ZF, VDO, Grammer, HyDash, KYB, Denso og flere. Dette må sees på som et sterkt kvalitetstegn.

Vi blir altså fortalt om mange fordeler, men Hako Maskin har også noen utfordringer når de skal selge dette merket på det norske markedet.

– Vi merker at det er en generell skepsis i markedet knyttet til kinaprodukter. Dette kan skyldes flere ting, deriblant opplever vi fra tid til annen at konkurrentene rakker ned på kinesiske produkter, forteller Kjell Ove.

Dessuten nevnes eierens og førerens fokus på image som en utfordring. Enkelte i anleggsbransjen frykter mobbing fra blant annet bransjekollegaer, dersom de velger et kinesisk merke på sin neste gravemaskin.

Om LiuGong

LiuGong er 100 % statseid, og ble etablert tilbake i 1958. Første hjullaster ble levert i 1966. Selskapet og merket er altså rimelig erfarne, selv om det er ganske så ferskt i Europa.

Dagens produktspekter består av gravemaskiner, hjullastere, kompaktlastere, traktorgravere, veihøvler, valsetog, bulldosere, betongpumper, betongstasjoner, mobilkraner, gaffeltrucker og dumpere.

Stikkord: