Conpot
Stikkord: bompenger

3.700 kroner i bompenger på ferjefri E39

Bompengeregningen mellom Kristiansand og Trondheim kan komme på 3.700 kroner når E39 blir ferjefri. Kostnaden kan skremme vekk bilistene, mener trafikkforsker.

#conpot på Instagram
    Generalsekretær Børre Skiaker i KNA Kongelig Norsk Automobilklub

    Vil erstatte bomstasjoner med satellitter

    Dagens bomstasjoner bør nedlegges, ikke utbygges videre slik Vegdirektoratet foreslår. Isteden bør vi satse på veiprising basert på satellittnavigasjon (GNSS), mener KNA.


    vei veibygging

    Bedre og billigere veier med nytt selskap

    Regjeringen lanserer tirsdag et nytt veiselskap, som skal sørge for at veiutbygging i Norge blir bedre planlagt, billigere og mer effektivt gjennomført.

    Regjeringen kutter antall bomselskaper

    Antall bomselskaper skal kuttes fra dagens om lag femti til tre til fem fylkeskommunalt eide selskaper, opplyser samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).


    WTL

    Flytter bort fra bompengene

    Wik transport & Lager AS velger som sannsynligvis ett av de første firma med lokaliteter på Sotra å flytte den daglige driften til Bergen. Økte kostnader i forbindelse med ny bro og vei til Sotra oppgis som grunn.

    Nor Slep henger transport

    Obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy

    Dette er en del av en større bompengereform som også forsterker regjeringens satsing for tryggere og ryddigere forhold innen vegtransport.

    Veiprosjekter kan få lavere bomtakster

    Regjeringen går inn for en ordning som kan føre til lavere takster på 13 nye bomprosjekter.

    Tungtransporten pålegges enorm bompengeøkning

    For norske transportselskaper vil endringene i bompengesatsene i Oslofjordtunnelen gi en økning på opptil 109 %.